IC€

v Evropski uniji

RAZPIS: INNOSUP-02-2019-2020 European SME innovation Associate – pilot (CSA-LSP Coordination and support action Lump sum)
RAZPISNIK: Evropska komisija
OBJAVLJENO DNE: 3. 9. 2019
KRATEK OPIS: Majhna in srednje velika podjetja se pri inoviranju vse prepogosto srečujejo s težavami dostopati do veščin in najnovejših tehnoloških spoznanj kot tudi z omejeno zmožnostjo ustreznega upravljanja inovacijskega procesa. Z razpisano objavo se bo tista podjetja, ki lahko izkažejo, da za uresničitev njihove inovativne ideje na nacionalni ravni nimajo ustrezne podpore, podprlo z možnostjo enoletnega sodelovanja z vrhunskim raziskovalcem.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 1. 2020 do 17:00 po bruseljskem času
DODATNE INFORMACIJE: INNOSUP-02-2019-2020
 
RAZPIS: MG-2-11-2020 Network and traffic management for future mobility
RAZPISNIK: Evropska komisija
OBJAVLJENO DNE: 3. 9. 2019
KRATEK OPIS: Spremembe na področju mobilnosti zahtevajo učinkovite rešitve upravljanja za izogibanje zastojem in optimizacijo celotne transportne mreže (po kopnem, vodi in zraku). Znotraj razpisa se bo razvilo in optimiziralo inteligentne sisteme za spremljanje razmer v prometu in pretočnostjo, deljenje aktualnih informacij v prometu v realnem času in podobno.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 9. 1. 2020 do 17:00 po bruseljskem času
DODATNE INFORMACIJE: MG-2-11-2020

Domov E-mail