IC€

v Evropski uniji

RAZPIS: Fast Track to Innovation (FTI) EIC-FTI-2018-2020
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis Fast track to Innovation podpira ukrepe, ki spodbujajo inovacije od predstavitvene faze do tržnega prevzema, vključno z aktivnostmi, kot so pilotiranje, testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, potrjevanje poslovnih modelov, prednormativne raziskave in določanje standardov.
ROKI ZA PRIJAVO: 22. 10. 2019
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – First phase
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020 – SME Instrument
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo gospodarski rasti. Prva faza predvideva prijavo projekta študije izvedljivosti.
ROK ZA PRIJAVO: 5. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE  
 
RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – Second phase
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020 – SME Instrument
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo gospodarski rasti. Druga faza predvideva prijavo projekta za razvoj produkta/storitve/poslovnega modela do faze komercializacije.
ROKI ZA PRIJAVO: 9. 10. 2019
DODATNE INFORMACIJE  
 
RAZPIS: FET Open  Challenging Current Thinking – Novel ideas for radically new technologies  (Call ID: H2020-FETOPEN-2018-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalno-inovacijskih projektov, ki se usmerjajo v razvoj kakršnihkoli radikalno novih bodočih tehnologij iz vizionarskega interdisciplinarnega sodelovanja. Razpis spodbuja tudi gonilno vlogo novih akterjev na področju raziskav in inovacij, vključno z odličnimi mladimi raziskovalci, ambicioznimi visokotehnološkimi MSP in udeleženci FET v okviru Obzorja 2020 iz vse Evrope.
ROK ZA PRIJAVO: 18. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE
 
RAZPIS: FET Innovation Launchpad (Call ID: FETOPEN-03-2018-2019-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Cilj razpisa je spremeniti rezultate FET projektov v resnične družbene ali gospodarske inovacije. Razpis ne financira raziskav ali dejavnosti, ki so bile / so bile že predvidene v prvotnem projektu FET. Predlagane dejavnosti morajo odražati stopnjo zrelosti rezultata, ki ga je treba upoštevati. Vključujejo lahko opredelitev postopka trženja, analize trga in konkurenčnosti, ocenjevanja tehnologije, preverjanja inovacijskega potenciala, utrjevanja pravic intelektualne lastnine, razvoja poslovnih primerov. Predlogi lahko vključujejo aktivnosti kot na primer prenos tehnologije, pridobitelji licenc, vlagatelji in drugi viri financiranja, družbene organizacije ali potencialni končni uporabniki.
ROK ZA PRIJAVO: 8. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE

Domov E-mail