IC€

v Evropski uniji

RAZPIS: Tecniospring Industry
RAZPISNIK: ACCIÓ – The Catalan Agency Business Competitiveness
OBJAVLJENO DNE: julij 2019
KRATEK OPIS: Z namenom spodbujanja tehnološkega prenosa v gospodarstvo in sodelovanja med raziskovalno-razvojnimi institucijami, bo od julija 2019 do septembra 2019 na voljo razpis za izvedbo programa/štipendiranja z do 100 % finančno podporo podjetjem in tehnološkim centrom za zaposlitev izkušenih raziskovalcev z doktoratom in dvema oziroma šestimi leti delovnih izkušenj za delo na dvoletnem projektu uporabnih/aplikativnih raziskav.
ROK ZA ODDAJO VLOG: september 2019
DODATNE INFORMACIJE: so na voljo na spletni strani programa in v video predstavitvi. Po zaključenem zbiranju prijav na razpis, bo odločitev znana predvidoma februarja 2020, podpisovanje pogodb pa predvidoma do junija 2020.


RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – First phase
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020 – SME Instrument
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo gospodarski rasti. Prva faza predvideva prijavo projekta študije izvedljivosti.
ROK ZA PRIJAVO: 5. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE  

RAZPIS: FET Innovation Launchpad (Call ID: FETOPEN-03-2018-2019-2020)

RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Cilj razpisa je spremeniti rezultate FET projektov v resnične družbene ali gospodarske inovacije. Razpis ne financira raziskav ali dejavnosti, ki so bile / so bile že predvidene v prvotnem projektu FET. Predlagane dejavnosti morajo odražati stopnjo zrelosti rezultata, ki ga je treba upoštevati. Vključujejo lahko opredelitev postopka trženja, analize trga in konkurenčnosti, ocenjevanja tehnologije, preverjanja inovacijskega potenciala, utrjevanja pravic intelektualne lastnine, razvoja poslovnih primerov. Predlogi lahko vključujejo aktivnosti kot na primer prenos tehnologije, pridobitelji licenc, vlagatelji in drugi viri financiranja, družbene organizacije ali potencialni končni uporabniki.
ROK ZA PRIJAVO: 8. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: FET Open  Challenging Current Thinking – Novel ideas for radically new technologies  (Call ID: H2020-FETOPEN-2018-2020)

RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalno-inovacijskih projektov, ki se usmerjajo v razvoj kakršnihkoli radikalno novih bodočih tehnologij iz vizionarskega interdisciplinarnega sodelovanja. Razpis spodbuja tudi gonilno vlogo novih akterjev na področju raziskav in inovacij, vključno z odličnimi mladimi raziskovalci, ambicioznimi visokotehnološkimi MSP in udeleženci FET v okviru Obzorja 2020 iz vse Evrope.
ROK ZA PRIJAVO: 18. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)

RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020 – SME Instrument
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo gospodarski rasti. Druga faza predvideva prijavo projekta za razvoj produkta/storitve/poslovnega modela do faze komercializacije.
ROKI ZA PRIJAVO: 9. 10. 2019
DODATNE INFORMACIJE  

RAZPIS: Fast Track to Innovation (FTI) EIC-FTI-2018-2020

RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis Fast track to Innovation podpira ukrepe, ki spodbujajo inovacije od predstavitvene faze do tržnega prevzema, vključno z aktivnostmi, kot so pilotiranje, testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, potrjevanje poslovnih modelov, prednormativne raziskave in določanje standardov.
ROKI ZA PRIJAVO: 22. 10. 2019
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: H2020- INNOSUP-10-2020 – Closing the finance gap for IPR-driven start-ups and SMEs

RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen v oblikovanje in izvajanje podporne platforme, ki bo ponudila pametna orodja za spletno pomoč, ki bi lahko služila kot pilotni test za prihodnje zavezane ukrepe svetovalnega središča InvestEU in upravičencev do Evropskega sveta za inovacije. Platforma bo morala združiti strokovnjake iz različnih okolij, kot so patentni inženirji, odvetniki, strokovnjaki iz industrije, finančni strokovnjaki, vključno z nacionalnimi bankami za promocije in naložbe. 
ROKI ZA PRIJAVO: 29. 10. 2019
DODANE INFORMACIJE

Domov E-mail