IC€

v Evropski uniji

RAZPIS: Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion (LC-SC3-CC-9-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
OBJAVLJENO: 5. 5. 2020
KRATEK OPIS: Razpis pričakuje, da bodo glede na rezultate prejšnjih raziskav projektni predlogi vključili sistem pretvorbe industrijske odpadne toplote v električno energijo z uporabo ene vrste tekočine (nadkritični CO2 ali organski) in prikazali delovanje sistema v industrijskem okolju na ravni izhodne moči na najmanj 2 MW, z izboljšano stroškovno učinkovitostjo v primerjavi z obstoječimi rešitvami. Pričakuje se, da bodo v okviru projektnih predlogov te tehnologije razvite do TRL 6 ali 7.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India (LC-SC3-ES-13-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
OBJAVLJENO: 5. 5. 2020
KRATEK OPIS: Pričakuje se, da bodo projektni predlogi razvili in prikazali rešitve, ki bodo v dobro razmejenem sistemu analizirale in združile vse prisotne energetske vektorje in jih po potrebi medsebojno povezale, da bi optimizirali njihovo skupno delovanje, kar se bo dokazovalo v povečanem deležu obnovljivih virov energije in večji energetski učinkovitosti lokalnega energetskega sistema.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: Geological Storage Pilots (LC-SC3-NZE-6-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
OBJAVLJENO: 5. 5. 2020
KRATEK OPIS: Cilj razpisa je določiti in geološko opredeliti nova bodoča skladišča za CO2 (vključno s 3D arhitekturo skladiščnega kompleksa) v obetavnih regijah, prihodnje predstavitve in uporabe (na kopnem ali na morju) z uvedbo novih pilotov za shranjevanje CO2.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)
DODATNE INFORMACIJE
 
RAZPIS: Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) LC-SC3-RES-20-2020
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
OBJAVLJENO: 5. 5. 2020
KRATEK OPIS: Razpis predvideva podporo projektom, ki bodo dokazali in prezentirali učinkovite rešitve, ki toplotni cikel naprave CSP povezujejo s sistemom za razsoljevanje vode. Pričakuje se, da bodo predlogi po koncu projektnih dejavnosti prinesli tehnologije na TRL 6.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)
DODATNE INFORMACIJE
 
RAZPIS: Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level (BBI-2020-SO1-F1)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
OBJAVLJENO: 15. 4. 2020
KRATEK OPIS: Organska frakcija trdnih komunalnih odpadkov (OFMSW) je pomembna surovina za biorefiniranje, ki se jo lahko pretvori v dragocene spojine za uporabo v različnih tržnih segmentih. Poseben izziv je trajnostno povečati pretvorbo OFMSW v izdelke z dodano vrednostjo na komercialno raven. Cilj razpisa je podpreti projekte, ki bodo izdelali obsežne končne izdelke iz OFMSW za identificirane tržne aplikacije v uspešno delujoči prvovrstni biorefineriji. Ta tema izključuje predloge, ki imajo glavni proizvod kompost, digestat, bioplin, metan ali biogoriva. Izključuje tudi predloge, ki imajo podtoke OFMSW (kot so odpadki za predelavo hrane, živilski odpadki iz hotelov, restavracij in gostinstvo) kot glavni del surovine za biološko rafiniranje. Po potrebi se lahko OFMSW meša z blatom komunalnih odpadnih voda, vendar se ohrani OFMSW kot glavna frakcija. Kompleksni in raznoliki komunalni odpadki morajo biti glavna surovina, ki jo obravnavajo projektni predlogi.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 3. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources (BBI-2020-SO1-F)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
OBJAVLJENO: 15. 4. 2020
KRATEK OPIS: Poseben izziv tega razpisa je trajnostno povečati pretvorbo novih in trajnostnih vodnih in morskih virov za prehrano ljudi in prispevati k varnosti hrane in prehrane. Cilj je, da se trajnostno proizvedejo v velikem obsegu v prvovrstni industrijski okolju sestavine z visoko hranilno vrednostjo za hrano za prehrano ljudi iz premalo uporabljenih vrst in / ali stranskih tokov iz: (i) morskih in vodnih virov; ali (ii) ribiške industrije. Obseg te teme vključuje: (i) namensko gojenje; (ii) nabiranje iz ekosistemov; in (iii) uporabo stranskih tokov iz ribiške / ribogojske industrije - za proizvodnjo prehranskih sestavin na trajnosten način.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 3. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)
DODATNE INFORMACIJE

Domov E-mail