IC€

Vabilo na brezplačno delavnico: "Viri financiranja"

Vabimo vas na brezplačno delavnico "Viri financiranja", ki bo v četrtek, 20.6.2019, ob 10:00 na sedežu SPOT svetovanje Podravje, MRA, Pobreška cesta 20, Maribor, v veliki sejni sobi.

Za ustanovitev in delovanje podjetja so poleg odlične ideje, dobro zastavljenega poslovnega modela, učinkovitih zaposlenih, pomembna tudi finančna sredstva. Viri financiranja so lahko različni, ali gre za notranje vire financiranja, nepovratna sredstva, dolžniški viri financiranja ali lastniški viri financiranja. Vabimo vas na delavnico, na kateri vam bomo predstavili aktualne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada ter programe neposrednega financiranja za MSP-je, ki jih razpisuje SID banka.

Vsebina delavnice: Slovenski podjetniški sklad I Mateja Grobelnik: Ugodne finančne spodbude - P1 plus 2019 - garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, Enostavne spodbude za MSP malih vrednosti - Vavčerji, …

SID banka I Saša Podpeskar: Programi neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja

Več informacij o brezplačni delavnici: Jasna Mak, tel. 02 333 13 06, e-naslov: spot.podravje@mra.si.

Število udeležencev je omejeno!

Obvezna prijava na dogodek na elektronski naslov spot.podravje@mra.si.

Prijave se zbirajo do zasedbe prostih mest, najkasneje do torka, 18.6.2019.

Domov E-mail