IC€

Vprašalnik odbora za MSP – Ocena zakonodaje o materialih, namenjenih za stik z živili

Evropska komisija želi zbrati mnenja in predvsem dokaze malih podjetij, ki delujejo v dobavni verigi MATERIALOV, NAMENJENIH ZA STIK Z ŽIVILI, o delovanju zakonodaje o FCM ter njenih učinkih na vaše podjetje.

Med materiale, namenjene za stik z živili (FCM), spadajo vsi materiali in izdelki, ki so predvideni za stik z živili ali se zanje lahko pričakuje, da bodo prišli v stik z živili. To vključuje materiale, ki se uporabljajo pri profesionalni proizvodnji, pripravi, skladiščenju in distribuciji živil, embalažo za živila ter kuhinjsko in namizno posodo. FCM se lahko proizvajajo iz najrazličnejših materialov, na primer iz stekla, kovin, papirja in plastike. Pri končnih izdelkih se uporabljajo tudi lepila, tiskarske barve, premazi in sestavljeni materiali.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 zagotavlja usklajen pravni okvir EU za FCM. Določa glavna cilja zakonodaje o FCM, ki sta zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ter poskrbeti za učinkovito delovanje trga Evropske unije, tj. preprečiti omejitve ali tarife oziroma ustvarjanje pogojev za neenako in nelojalno konkurenco.


Poleg tega člen 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 določa splošne zahteve, po katerih se vsi FCM proizvajajo v skladu z dobro proizvodno prakso, tako da v normalnih ali predvidljivih pogojih uporabe njihove sestavine ne prehajajo v živila v količinah, ki bi lahko:

- ogrožale zdravje ljudi ali
- povzročale nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali
- povzročale poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti.


Navedena uredba se nanaša zgolj na varnost FCM, kar zadeva prenos kemikalij iz FCM v živila. Pravila ne določajo nobenih higienskih zahtev za FCM, prav tako pa ne zajemajo odpadkov iz FCM ali vpliva FCM na okolje, saj ta vprašanja obravnava druga zakonodaja EU.


Cilj navedene uredbe je tudi zagotoviti učinkovito delovanje trga Evropske unije, tj. preprečiti omejitve ali tarife. Več informacij je na voljo na našem spletišču na naslednji povezavi:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en.


V kolikor bi želeli sodelovati pri izboru mnenj in dokazih malih podjetij nas kontaktirajte een@mra.si in poslali vam bomo v izpolnitev vprašalnik. 

Domov E-mail