IC€

Panel Posvetovanje med MSP o nefinančnih informacijah

Mala in srednje velika podjetja (MSP) vabljena, da preko vprašalnika posredujete informacije / mnenje o nefinančnem poročanju, ki ga po Direktivi o nefinančnem poročanju morajo v obveznosti letnega javnega poročanja vključiti velika podjetja in pred tem pridobiti informacije tudi s strani svoje dobavne verige, torej MSP-jev. Le-ti morajo torej kljub temu, da ne spadajo neposredno na področje uporabe direktive o nefinančnem poročanju, zagotoviti nekatere nefinančne informacije velikim podjetjem, ki jim zagotavljajo blago ali storitve.

Informacije, ki jih boste posredovali, bodo Evropski komisiji pomagale oceniti učinek pravnih zahtev, ki veljajo za velika podjetja in njihovo dobavno verigo. Na podlagi vašega prispevka bo lahko Evropska komisija ocenila stroške, ki jih imajo MSP pri odzivanju na zahteve po socialnih in okoljskih informacijah s strani velikih podjetij, ki jim zagotavljajo blago ali storitve, pa tudi na zahteve finančnih institucij. Evropska komisija bo zbrane informacije uporabila pri razmislekih o morebitnih revizijah zahtev po socialnem in okoljskem poročanju iz direktive o nefinančnem poročanju.

Izpolnjene vprašalnike nam posredujte preko e-pošte, na naslov jolanda.damis@mra.si. 

 

Domov E-mail