IC€

Projekt EXPEDIRE – (Interreg Slovenija – Avstrija)

Naziv projekta: EXport and Partnership for Economic Development in Internationalized REgions

Akronim projekta: EXPEDIRE
 
Nosilec projekta: ICS – Wirtschaftskammer Steiermark
 
Partnerji: Wirtschaftskammer Kernten, Mariborska razvojna agencija, Gospodarska zbornica Slovenije, Ortner Reinraumtechnik GmbH
 
Trajanje projekta: 01.04.2017 – 31.03.2020
 
Vrednost projekta: 1.408.309,65 EUR (Delež za MRA: 309.642,86 EUR)
 
Ciljna skupina projekta: slovenska mala in srednje velika podjetja iz Gorenjske, Koroške, Savinjske, Podravske, Pomurske, Osrednjeslovenske, Goriške in Zasavske regije ter avstrijska podjetja iz vzhodne avstrijske Štajerske, zahodne in južne avstrijske Štajerske, Gradca, vzhodne in zahodne Gornje Štajerske, Spodnje avstrijske Koroške, Celovca-Beljaka, Zgornje avstrijske Koroške in Gradiščanske, ki želijo izvažati.

Opis projekta:
Cilj projekta Expedire je povečati število izvoznih podjetij na obeh straneh meje. V naslednjih 3 letih bodo projektni partnerji pridobili majhna in srednje velika podjetja (MSP) iz Avstrije in Slovenije, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi se bodo sklepala čezmejna poslovna partnerstva. Tekom projekta bi se naj vzpostavilo 10 poslovnih partnerstev, ter pridobilo 50 novih MSP-jev, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem. V projekt bo vključenih 300 MSP-jev, ki bodo aktivno sodelovala pri oblikovanju projektne ponudbe. Projektna ponudba bo vključevala mrežne dogodke, ter nove programe podpore in usposabljanja na področju izvoznega poslovanja. Z izvedenimi ukrepi, vključno z Izvozno akademijo, ki je sestavljena iz modulov dejanskih usposabljanj in spletnih usposabljanj v angleškem jeziku, bodo vključena podjetja usposobljena za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju izvoza. Prav tako bodo vključena podjetja deležna individualnih podpornih storitev in svetovanj na njihovi poti na nove trge. V okviru projekta razvite podporne strukture se bodo po zaključku projekta še nadgrajevale in uporabljale.
 
Vsa zainteresirana podjetja iz upravičenih območij (Gorenjske, Koroške, Savinjske, Podravske, Pomurske, Osrednjeslovenske, Goriške in Zasavske regije) vabimo k sodelovanju. Več informacij: ga. Natalija Bogdan, tel: 02 / 333 13 24, e-pošta: natalija.bogdan@mra.si


Domov E-mail