IC€

We4SMESLOIII

Spodbujanje kompetenc inovacijskega upravljanja v MSP
Nosilec projekta: Institut »Jožef Stefan«

Projektni partnerji: Gospodarska zbornica Slovenija, Mariborska razvojna agencija, Univerza v Mariboru / RAZ:UM, Univerza na Primorskem / ZRS Koper

Trajanje projekta: 1.1.2017 – 31.12.2018

Program: Obzorje 2020

Projekt We4SMESLOIII je koordinacijsko-podporni projekt usmerjen v spodbujanje kompetenc in krepitev zmogljivosti za boljše in uspešnejše upravljanje z inovacijami v MSP. Cilj projekta je omogočiti malim in srednje velikim podjetjem premostitev vrzeli v znanju na področju menedžmenta inovacij ter njihovemu upravljanju za dosego večje tržne učinkovitosti. Konzorcij bo cilje dosegel preko izvajanja dveh aktivnosti:

1. Izboljšanje učinkovitosti upravljanja z inovacijami s trajnostnim učinkom
Vključevanje MSP-jev v izboljšanje učinkovitosti upravljanja z inovacijami s trajnostnim učinkom. Svetovanja nudijo celosten pristop k ocenjevanju upravljanja inovacij kot ključno gonilno silo za konkurenčnost v MSP-jih. Podjetjem omogočamo brezplačne storitve celostnega pregleda vodenja inovacijskih procesov. MSP-ji bodo prejeli diagnostiko menedžmenta inovacij na podlagi standardiziranega orodja (IMP³rove, Innovation Helth Check, SME mPower,…). Temu bo sledilo oblikovanje prilagojenega akcijskega načrta za izboljšanje zmogljivosti na področju menedžmenta inovacij.

2. Podpora inovativnim MSP-jem, ki so se uspešno prijavila na Instrument MSP
Nudenje podpore inovativnim MSP , ki so se uspešno prijavila na instrument MSP za učinkovito in dobičkonosno koriščenje svojega inovacijskega projekta. Izbranim podjetjem, ki so uspešno pridobila razvojni projekt v okviru SME Instrumenta, pomagamo poiskati ustreznega svetovalca, ki jim bo pomagal s svojimi kompetencami in znanji k uspešnemu lansiranju in komercializaciji novega produkta na tržišče.

Kontaktna oseba na Mariborski razvojni agenciji:
Peter Ekart, tel. št. 02 333 13 02, e-naslov: peter.ekart@mra.si 

Domov E-mail