IC€

DesAlps (Design Thinking for a Smart Innovation eco-system in Alpine Space)

Nosilec projekta: t2i Technology Transfer and Innovation (Italija)
Vodja projekta: Vladimir Rudl
Člani projektne skupine: Jasna Mak, Natalija Bogdan
Partnerji:
Gospodarska zbornica Slovenije, 7 projektnih parterjev iz Avstrije, Italije in Francije.

Trajanje projekta:
oktober 2016 – september 2018
Vrednost projekta: Delež za MRA: cca 177.982,00 EUR
Razpis: Alpski prostor (delež financiranja: 85%)

Kratek opis projekta in načrtovanih aktivnosti:

Strategija pametne specializacije Slovenije (S4) predstavlja ključni izziv na področju oblikovanja podporno poslovno-inovacijskega ekosistema, zagotovitve zadostnega števila usposobljenega kadra za potrebe gospodarstva in povečanja dodane vrednosti izdelkov/storitev. Nacionalni strateški dokument je tudi osnova za izvedbo aktivnosti na regijskem nivoju in črpanje finančnih virov sredstev. V okviru projekta je načrtovano odprtje »Design thinking (DT) lokalnim točk«, usposabljanje kadrov za izvedbo svetovalnih aktivnosti za podjetja in diretno – pilotsko pomoč podjetjem na področju uvajanja DT.

Domov E-mail