IC€

Turizem in kulturna dediščina

Sektorska skupina Turizem in kulturna dediščina je sestavljena iz strokovnjakov - predstavnikov partnerskih organizacij Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe Network), ki so specializirani za nudenje storitev podjetjem, delujočim na področju turizma in kulturne dediščine.

Člani sektorske skupine zagotavljajo svojim strankam/podjetjem informacije, svetovanja in poslovne stike in jim pomagajo pri iskanju novih poslovnih partnerjev med gospodarskimi subjekti na področju turizma, podjetniškimi združenji in javnimi institucijami. Poleg navedenega promovirajo tudi inovacije in tehnološki transfer na področju ohranjanja kulturne dediščine, ki bo zagotavljal njegovo uporabnost tudi za bodoče generacije. Prav tako podpirajo uporabe novih tehnologij za izboljšanje poslovnih modelov svojih strank.

Člani sektorske skupine tudi informirajo podjetja o razpoložljivih možnostih financiranja na področju turizma in kulturne dediščine, tako na nacionalni kot na evropski ravni, in jim pomagajo pri kandidiranju za nepovratna sredstva EU.

Trenutno deluje v sektorski skupini 26 članov in 16 držav članic EU.

 

Več informacij: http://een.ec.europa.eu/about/sector-groups/tourism-cultural-heritage 

 

 

Domov E-mail