IC€

Agroživilstvo

Sektorska skupina AGROŽIVILSTVO je sestavljena iz strokovnjakov - predstavnikov partnerskih organizacij Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe Network), ki so specializirani za nudenje storitev podjetjem, delujočim na področju kmetijstva in živilsko predelovalne panoge.
 
Člani sektorske skupine zagotavljajo svojim strankam/podjetjem informacije, svetovanja in poslovne stike in jim pomagajo pri iskanju novih poslovnih partnerjev med gospodarskimi subjekti na področju kmetijstva in živilsko predelovalne panoge, podjetniškimi združenji in javnimi institucijami. Poleg navedenega promovirajo tudi inovacije in tehnološki transfer. Prav tako podpirajo uporabe novih tehnologij za izboljšanje poslovnih modelov svojih strank.
 
Člani sektorske skupine tudi informirajo podjetja o razpoložljivih možnostih financiranja na področju agroživilstva, tako na nacionalni kot na evropski ravni in jim pomagajo pri kandidiranju za nepovratna sredstva EU.
 
 

Domov E-mail