IC€

Inteligenta energija

Sektorska skupina Inteligentna energija je sestavljena iz strokovnjakov - predstavnikov partnerskih organizacij Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe Network), ki so specializirani za nudenje storitev podjetjem, delujočim na tovrstnem področju.

Člani sektorske skupine zagotavljajo svojim strankam/podjetjem informacije, svetovanja in poslovne stike in jim pomagajo pri iskanju novih poslovnih partnerjev med gospodarskimi subjekti na področju inteligentne energije, podjetniškimi združenji in javnimi institucijami. Poleg navedenega promovirajo tudi inovacije in tehnološki transfer. Prav tako podpirajo uporabe novih tehnologij za izboljšanje poslovnih modelov svojih strank.

Člani sektorske skupine tudi informirajo podjetja o razpoložljivih možnostih financiranja na področju inteligentne energije, tako na nacionalni kot na evropski ravni, in jim pomagajo pri kandidiranju za projektna sredstva EU.

Trenutno deluje v sektorski skupini 63 članov iz 19 držav članic EU.


Več informacij: http://een.ec.europa.eu/about/sector-groups/intelligent-energy


Kontaktna oseba:
Peter Ekart, tel. št. 02 333 13 02, e-naslov: peter.ekart@mra.si
 

Domov E-mail