IC€

CUL-Energy 4 Kids

 

Naslov projekta: Izvajanje medkulturnih energijskih otroških taborov za razvoj skupnih energijskih konceptov in novih idej za otroška igrišča ter razvoj in izvedba pilotnih otroških igral na temo energija.

Projektni partnerji:

  • Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH (Avstrija)
  • TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH (Avstrija)
  • Mariborska razvojna agencija p.o. (Slovenija)
  • Mestna občina Velenje (Slovenija)

Čas trajanja projekta: 1.10.2013 – 30.9.2014

Namen projekta:

Namen projekta je skozi energetske čezmejne dneve in tabora za otroke, ter z vzpostavitvijo energetskega parka v vseh partnerskih mestih, spodbujati in seznanjati otroke o obnovljivih virih energije ter multikulturnosti. Projekt spodbuja čezmejno uporabo novih didaktičnih metod poučevanja (vzajemno mentorstvo) in učenja (npr. eksperimenti, učenje preko igranja). Prav tako bi naj spodbujal k raznolikemu preživljanju prostega časa za otroke in mladostnike.

Ciljna skupina:

V projekt bosta iz vsake partnerske regije vključeni dve starostni skupini otrok: v vsaki regiji min. 25 otrok (8-14 let) in min. 10 mladostnikov (15-19 let), njihovi mentorji ter zunanji eksperti (skupaj cca. 100 otrok).

Aktivnosti projekta:

  • Organizacija Cul-energijske predstavitve v okviru mariborskih šol (risanje najljubših igral)
  • Organizacija 2 CUL-energijskih dni v vsaki regiji za vključene skupine otrok z mentorji, in eksperti z namenom posredovanja in poglobitve znanja na temo energije, varčevanja energije, energijske učinkovitosti s praktičnimi-eksperimentalnimi primeri
  • Organizacija 3-dnevnega mednarodnega CUL-energijskega tabora za vključene skupine otrok z mentorji, z namenom razvoja konceptov za energijska otroška igrišča (t.i. Energijsko-pustolovske parke za otroke) 

 

 

 

Domov E-mail