IC€

Central Markets

Vzpostavitev pilotne tržnice rokodelcev, izdelovalcev izdelkov domače in umetnostne obrti ter likovnih umetnikov

Mariborska razvojna agencija se je skupaj z Mestno občino Maribor vključila v projektCentral Markets, ki ga financira Evropska Unija preko programa Srednja Evropa. Namen projekta je oživitev mestnih trgov z novimi vsebinami, atraktivnimi za lokalno prebivalstvo in turiste.

V okviru projekta želimo v Mariboru izvesti pilotski projekt, ki se nanaša na vzpostavitev tržnice z vsebino ponudbe lokalnih in regionalnih rokodelcev ter likovnih umetnikov. Cilj tega pilotnega projekta je pod okriljem ŠpasFesta2013 skupaj z GIZ Stari Maribor vzorčno prikazati, kako bi se tovrstni sejmi lahko izvajali na izbrani atraktivni lokaciji - povezava od Grajskega trga do Trga Svobode.

ŠpasFest je festival, ki je tudi letos strukturiran kot program prepleta gledališča ter glasbe. Predstavili se bodo klasični izvajalci performativnih praks, pa tudi atraktivna ulična gledališča. Rdeča nit festivala še vedno ostajajo predstavitve srednjeveških dejavnosti (prikazi srednjeveške tržnice, starih obrti), kar je posebnost prireditve tudi v širšem prostoru. Med letošnje novosti pa prav gotovo spadajo delavnice »Eksperimentalni kotiček Centra eksperimentov Maribor«, Splavarski spust po reki Dravi in izvedba Pilotne tržnice rokodelcev in likovnih umetnikov.

Želimo si, da bi bila tovrstna tržnica vključena v turistično ponudbo mesta ter organizirana tedensko ali na 14 dni. Prav tako želimo s tem dogodkom k sodelovanju povabiti vse rokodelce, izdelovalce izdelkov domače in umetnostne obrti, likovne umetnike, kiparje ter ostale institucije in akterje, ki vidijo svojo priložnost v skupnem sodelovanju in organiziranju takšnih dogodkov.

Za bodoče sodelovanje se lahko obrnete na projektno pisarno Mariborske razvojne agencije, kontaktna oseba: g. Peter Ekart, tel. št.: 02/333-13-02, e-pošta: peter.ekart@mra.si.

Domov E-mail