IC€

Clusters meet Culture (CMC)

Namen projekta CMC je širiti znanje o proizvodni odličnosti s področja kulture in zgodovine posameznih mest po vsej JV Evropi ter združiti ta vidik z že obstoječimi turističnimi tokovi.

Končni cilj projekta je povezati turizem in lokalne grozde proizvajalcev domače in umetnostne obrti ter vzpostaviti nove prodajne kanale na območju JV Evrope.

Specifični cilji projekta so:

  • Razredčiti turistične tokove, skoncentrirane na večja mesta, in jih razporediti v okolice mest, ki pogosto ponujajo izjemne priložnosti;
  • Razviti alternativne tržne kanale za sektorje, ki so označeni kot kulturna, soci-ekonomska in industrijska območja v bližini Evropskih prestolnic kulture;
  • Pomnožiti tokove kulturne proizvodnje in inovacij znanja ter oblikovati strateška partnerstva med kulturno in industrijsko proizvodnjo s ciljem vzajemnih koristi;
  • Spodbuditi dostop do zasebnega kapitala za strukturno financiranje zgodovinske in kulturne dediščine ter širše kulture na področju JV Evrope.

V okviru projekta CMC bodo določeni nadnacionalni skupni kriteriji za lokalne grozde, majhna podjetja in kulturna društva, z namenom oblikovanja javno-zasebnih partnerstev na področju turizma in razvoja grozdov. Grozdi bodo s pomočjo novih strokovnjakov razvili nove modele prodaje svojih izdelkov preko »factory outlets«.

Domov E-mail