IC€

EuroScreen

Projekt je namenjen spodbujanju ekonomskega vpliva filmske industrije na razvoj turizma v posameznih regijah. Krepitev sodelovanja med ključnimi predstavniki obeh sektorjev ter izboljšanje obstoječih politik je osnovni pogoj za izboljšanje stanja na področju turizma.

V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti namenjene prenosu znanj in izkušenj med posameznimi regijami ter predstavitvi primerov dobrih praks. Partnerji iz držav, kjer je sodelovanje med filmsko industrijo in turističnim sektorjem že dobro razvito in kaže dobre rezultate, bodo s prenosom dobrih praks prispevali k razvoju obeh sektorjev v državah, kjer se tovrstne povezave še ne koristijo v pravi meri. Predstavniki lokalnih oblasti ter ključnih gospodarskih subjektov bodo skupaj definirali rešitve, s katerimi bi nudili podporo turističnim in filmskim subjektom.

 
Projekt je namenjen institucijam javnega prava, katerih naloga je razvoj lokalnih in regionalnih politik usmerjenih k spodbujanju razvoja podjetništva ter izboljšanja splošnega gospodarskega stanja. Na drugi strani želi projekt spodbuditi sodelovanje med gospodarskimi subjekti iz obeh sektorjev ter razvoj inovativnih storitev, ki koristijo kulturno bogastvo in raznolikost posameznih regij.

V  okviru projekta bo najprej izdelana analiza stanja ter identifikacija primerov dobrih praks. Poleg različnih izobraževalnih dogodkov, bo parterjem na voljo možnost izmenjave osebja, na podlagi katere bodo pridobili tudi praktične izkušnje in znanja. Identificirani primeri dobrih praks bodo v okviru pilotnih primerov preneseni v regije, kjer možnosti povezovanja filmske industrije in turizma še niso v celoti izkoriščene. Regionalne institucije bodo redno obveščene o izvajanju projekta in možnostih sodelovanja ter oblikovanja razvojnih strategij in akcijskih načrtov. 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                                                                  

Domov E-mail